Bizottságok

Fazekasboda Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága tagjai:

  • Weisz Nándorné alpolgármester
  • Dobszai Györgyné képviselő
  • Orsós György képviselő

A Bizottság elnöke: Weisz Nándorné alpolgármester