Tájékoztató – Időközi választások

T Á J É K O Z T A T Á S 

T I S Z T E L T   L A K O S S Á G!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében kihirdetett veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggően sajátos szabályokat állapított meg.

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) alapján a veszélyhelyzet ideje alatt helyi önkormányzati vagy nemzetiségi önkormányzati

 

i d ő k ö z i   v á l a s z t á s o k   m e g t a r t á s á r a   n e m   k e r ü l h e t   s o r.

 

Ettől a szabálytól helyileg eltérni nem lehet.

A már fentebb említett Rendelet alapján, valamint az idézett Tv. 4. § (3) bekezdése értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások elmaradnak. A ki nem tűzött és az elmaradt választást a veszélyhelyzet megszűnését követő tizenöt napon belül ki kell tűzni.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a veszélyhelyzet megszűnését követő napig helyi népszavazás nem kezdeményezhető, a már kitűzött helyi népszavazások elmaradnak.

 

Fazekasboda, 2022. január 26.

 

 

Dr. Matesz Tímea

jegyző sk.

Posted in .