2013. évi rendeletek

Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi rendeletei:

Fazekasboda Község Önkormányzat
1/2013. (III. 12.) rendelete
Fazekasboda Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
(Módosította: Fazekasboda Község Önkormányzat 5/2013. ( X. 10.) önkormányzati rendelete)
(Hatályon kívül helyezve: 2014. március 10.)


Fazekasboda Község Önkormányzat
2/2013.( II. 6.) számú rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásáról
(Hatályon kívül helyezve: 2013. március 31.)


Fazekasboda Község Önkormányzat
3/2013. ( IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadásáról
(Hatályon kívül helyezve: 2014. május 27.)


Fazekasboda Község Önkormányzat
4/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról


Fazekasboda Község Önkormányzat
5/2013. ( X. 10.) önkormányzati rendelete
Fazekasboda Község 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.( III. 12.) számú rendelet módosítására
(Hatályon kívül helyezve: 2014. március 10.)


Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. ( XI. 30.) önkormányzati rendelete
Az iparűzési adóról
Hatályon kívül helyezve: 2016. január 1.


Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
(Módosította a 28/2015. (XII.30.) számú önkormányzati rendelet)
(Módosította a 6/2016. ( VI. 30.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. ( XII. 6.) önkormányzati rendelet
A helyi környezetvédelemről és köztisztaság helyi szabályairól
(Módosította az 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013. ( XII.20.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról


Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013. ( XII.30.) önkormányzati rendelete
a magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról


Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013 ( XII. 30.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. február 27.)


Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról
(hatályon kívül helyezve: 2014.03.10.)


Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013.( XII.30.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
(Módosította Fazekasboda Község Önkormányzat 16/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.