Hirdetmények

HIRDETMÉNY

Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan

 Fazekasboda Község Helyi Választási Bizottságának 8/2022. (IV.14.) számú HVB. határozata


Helyi Esélyegyenlőségi Program – Fazekasboda

felülvizsgálat 2021. március

A módosításokat piros színnel jelöltük!

 


HIRDETMÉNY

ELEKTRONIKUS FÓRUM MEGINDÍTÁSÁRÓL

FAZEKASBODA KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

 

Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabály-változásoknak való megfeleltetés érdekében módosítja az Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 7/2018. (XI.13.) számú rendeletét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos jogintézményekről szóló módosuló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet, valamint a módosult településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § -a értelmében.

Az érintett helyi rendelet módosítása érdekében elektronikus partnerségi egyeztetés keretében javaslatok, vélemények megadására van lehetőség.

Fazekasboda Község Önkormányzat képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 9/2017. (VII.20.) számú rendelete alapján Partner:

  1. Fazekasboda Község közigazgatási területén a lakcímnyilvántartásban bejelentett lakóhellyel rendelkező személy,
  2. az eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában, továbbá, ha az egyeztetési eljárásban nincs előzetes tájékoztatási szakasz, a településfejlesztési és településrendezési dokumentumokhoz kapcsolódó partnerségi véleményezés során írásban bejelentkezett, a településfejlesztési és településrendezési dokumentum vonatkozásában székhelye, telephelye vagy tevékenysége okán érintett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezet, vallási közösség,
  3. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkezett 98. § (1) bekezdése szerinti szervezetek (a továbbiakban: környezetvédelmi egyesület),
  4. a Dél-dunántúli Építész Kamara,
  5. a Magyar Urbanisztikai Társaság Tolna-Baranya Megyei Csoportja.

Fentiekre való tekintettel az elektronikus fórumot 2021. március 4. napjától megindítom. Tájékoztatom Önöket, hogy észrevételeiket, javaslataikat 15 napon belül, azaz 2021. március 19. napjáig, kizárólag elektronikus levél útján juttathatják el a hivatal@erzsebetikoh.hu e-mail címre.

A véleményezési anyag a község honlapján (www.fazekasboda.hu) tekinthető meg.

Észrevételeiket előre is köszönjük!

 

Fazekasboda, 2021. március 4.

Weisz Nándorné

polgármester

 

Véleményezési anyag:

  1. Rendelettervezet a településkép védelméről szóló 7/2018. (XI.13.) számú rendelet módosításáról
  2. Rendelettervezet Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. ( XI.13.) számú rendeletéről a településkép védelméről egységes szerkezetben

Tájékoztató – a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről

 

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység az engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül -bejelentés alapján – is végezhető, ha a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállnak.

Felhívjuk figyelmét, hogy a bejelentésnek tartalmaznia kell az engedélykérelem jogszabályban előírt adatait és mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit is. A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha az engedélyezésre sor kerül, akkor a befizetett díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára ki kell egészíteni.

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet itt olvasható.

A Kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza a rendelet hatálya alól kivett ügyeket.

 

A Korm.rendelet szerinti bejelentés fogadására az alábbi e-mail cím szolgál: bejelentes@fazekasboda.hu

 

Fazekasboda, 2020. május 18.

Dr. Matesz Tímea

jegyzőA Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya által kiadott BAF/3559-2/2016. számú határozata közérdekű védekezés elrendeléséről


A Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya által kiadott BAF/3558-2/2016. számú határozata közérdekű védekezés elrendeléséről


A Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya által kiadott BAF/3557-2/2016. számú határozata közérdekű védekezés elrendeléséről


A Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya által kiadott BAF/3556-2/2016. számú határozata közérdekű védekezés elrendeléséről


A Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya által kiadott BAF/3555-2/2016. számú határozata közérdekű védekezés elrendeléséről


Határozat II. fokú árvízi védekezés megszüntetéséről


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(24/2015. (XI.30.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(23/2015. (XI.30.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(22/2015. (XI.30.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(21/2015. (VII.15.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(20/2015. (VI.1.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(19/2015. (VII.15.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(18/2015. (VI.1.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(17/2015. (VI.1.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(16/2015. (V.15.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(15/2015. (V.15.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(14/2015. (V.15.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(13/2015. (V.15.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(12/2015. (V.15.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(11/2015. (V.15.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(10/2015. (V.15.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(9/2015. (V.15.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(8/2015. (IV.30.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(7/2015. (IV.30.) számú rendelet)


JELENTÉS – Személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről

(6/2015. (II.27.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(5/2015. (II.27.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(4/2015. (II.27.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(3/2015. (III.10.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(2/2015. (II.27.) számú rendelet)


Hirdetmény önkormányzati rendelet kihirdetéséről
(1/2015. (II.27.) számú rendelet)