Német Önkormányzat

Fazekasboda Német Nemzetiségi Önkormányzata

7732 Fazekasboda, Kossuth u. 26.

A 2019. október 13.-i önkormányzati választások után október 18.-án megalakult Fazekasboda  Német Nemzetiségi Önkormányzata,  melynek tagjai: Dobszai Györgyné elnök, Takács Józsefné elnök-helyettes, Weisz Nándorné képviselő.

 A testület feladatai:

  • a német nyelv oktatásának támogatása az óvodában és iskolában. A nemzetiségi anyanyelv ma is a legfontosabb eleme a nemzetiségi létnek, a  nemzetiségek jövője az óvodában, az iskolákban dől el, hiszen a nemzetiségi identitás átörökítés itt kezdődhet el
  • a hagyományokat felélesztése, a következő generációnak átadni a  nemzetiségi kultúrát, a hagyományokat,a viseletet, a népművészetet, a zenei, az ének és a tánckultúrát, a népi irodalom emlékeit.
  • az identitás erősítése, vállalva nemzetiségi hovatartozásunkat. Összefogni a nemzetiségi közösséghez tartozó és kötődő lakosságot.
  • feladatunk a népi kultúra elemeinek gyűjtése, feldolgozása, bemutatása, közreműködni új hagyományőrző közösségek kialakításában.
  • a nemzetiségi hagyományok megőrzése nagyon fontos feladat. A nemzetiség tagjait a nyelv, a kultúra, a hagyományok, a származás, az összetartozás tudata, valamint a nemzetiségük megőrzésére irányuló akarat tartja össze.

A német nemzetiségi rendezvények szervezésén, a hagyományok és a német nyelv ápolása mellett arra törekszünk, hogy a nemzetiségi kultúránkat településünkön megőrizzük. A zene és tánc szeretete, amelyek  fontosak fennmaradásunk és identitásunk megőrzéséhez, hangsúlyt kívánunk fektetni a mindennapi életben felmerülő, a német  nemzetiséghez kötődő  gazdasági hagyományok, a tradíciók ápolása és a közösségi élet fejlesztéséhez.

Fazekasboda Község Önkormányzatával a kiegyensúlyozott kapcsolatra, a problémák mind két fél számára legkedvezőbb megoldására törekszünk, hiszen a célunk közös: egy jól működő, élhető település megvalósítása.
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy képviselőként elsősorban a felnövekvő generáció érdekeit kívánjuk képviselni, nagy hangsúlyt fektetünk a nemzetiségi oktatásban résztvevő intézmények munkájának segítésére.

 A nemzetiségi hagyományt ápoló civil szervezettel, csoporttal igyekszünk jó kapcsolatot fenntartani és munkájukat segíteni és támogatni.

 Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt valamennyi nemzetiségi rendezvényünkre! Várjuk ötleteiket, javaslataikat, amelyekkel még változatosabbá, színesebbé tehetjük településük és nemzetiségünk életét.