Csapadékvíz elvezetés Fazekasbodán

A fenti projekt megvalósítása során az alábbi feladatokat szükséges elvégezni:

A belterületre érkező csapadékvizet a három irányból érkező ponton vízvisszatartó műtárgy építésével kell korlátozni, mely kombinált műtárgy, feladata a víz visszatartása mellett a hordalékfogó és a csendesítő szerep betöltése. A külterületek megközelítése a vízelvezetést biztosító árok medrén át történik, hosszú idők óta gázló kialakulásával. Feladat, a gázló szilárd formában történő kialakítása, mely biztosítja a medren való átközlekedést gazdasági járművek részére, de ugyanakkor a vízelvezetés terelt mederben való haladását is rögzíti. A belterületre érkező víz a meder szabálytalan kialakítását végezte, magán területen halad át, rendezetlenül. A magánterületek tulajdonosainak bevonásával a meder rendezését, megfelelő profilkialakítását meg kell oldali, a szilárd építmények állagát meg kell erősíteni.

Szabadság utca D oldalán tálalható pihenőpark védelmére a meder vonalában hordalékfogó építése szükséges. A hordalékfogó alatti szakaszon a pihenőpark gyalogos megközelítésére átjáró építése szükséges. A meder kialakítását árokprofilozással kell megoldani. A tervezett szakaszon az pihenőpark megközelítését biztosító átjárót a rendezett szinteknek és vízszállításnak megfelelően át kell építeni.

A Szabadság utca és közút találkozási pontjában nagy átmérőjű áteresz üzemel, mely áteresz változatlanul megtartásra kerül. A közút vonalvezetésével párhuzamosan D-i irányból árok csatlakozik, mely árok befogadóba csatlakozását hordalékfogó kialakításával kell megoldani. A közút és a befogadó Karasica vízfolyás közti szakaszon a meder tisztítása, a lefolyás zavartalanságának biztosítása érdekében szükséges. A meder kezelésének biztosítása érdekében mindkét oldalon a koronaéltől 4-4 m kezelősávot szabadon kell hagyni . A lakossági átközlekedést biztosító áteresz szelvénye nem megfelelő, azt méretezés alapján át kell építeni.

A beavatkozás közvetlenül nem érint közlekedést biztosító utat, de annak állékonyságát elősegíti. Közút területe a belterület érintett szakaszán az áteresz tekintetében érintett. Előtte hordalékfogó létesítése szükséges.

Projekt tartalma:

081 hrsz-ú terület földárok profilozás: 300 m, 228 hrsz-ú út földárok építés: 95 m, 069 hrsz-ú út földárok építés: 90 m, 223 hrsz-ú út földárok építés: 740 m, 223 hrsz-ú terület meder, burkolatkészítés: 40 m

Műtárgyak építése: Gázló építése 1 db, Hordalékfogó építése 2 db, Vízvisszatartó műtárgy és hordalékfogó 100 m2, Átjáró építése gyalogos forgalomra 1 db, Meglévő áteresz cseréje 1 db, kapubejáró átépítése: 8 db