2015. évi rendeletek

Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi rendeletei:

Fazekasboda Község Önkormányzat
1/2015. (II. 27.) számú rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól


Fazekasboda Község Önkormányzat
2/2015. (II. 27.) számú rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. március 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Fazekasboda Község Önkormányzat
3/2015. (III. 10.) számú rendelete
Fazekasboda Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(Módosított a 7/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelet)
Utolsó h
atályos egységes szerkezet letölthető innen.
Hatályon kívül helyezve: 2016. március 17.


Fazekasboda Község Önkormányzat
4/2015. (II. 27.) számú rendelete
kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról
Módosította a 7/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Fazekasboda Község Önkormányzat
5/2015. (II. 27.) számú rendelete
a helyi környezetvédelemről és a köztisztaság helyi szabályairól szóló 
8/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. március 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Fazekasboda Község Önkormányzat
6/2015. (II. 27.) számú rendelete
a helyi gyermekvédelmi ellátásokról


Fazekasboda Község Önkormányzat
7/2015. (IV. 30.) számú rendelete
kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015.május 5.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Fazekasboda Község Önkormányzat
8/2015. (IV. 30.) számú rendelete
az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló 

7/2007. ( XII.17.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(Hatályon kívül helyezve: 2015.május 2.)


Fazekasboda Község Önkormányzat
9/2015. (V. 15.) számú rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről


Fazekasboda Község Önkormányzat
10/2015. (V. 15.) számú rendelete
a helyi népszavazásról


Fazekasboda Község Önkormányzat
11/2015. (V. 15.) számú rendelete
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályon kívül helyezve: 2016. május 31.


Fazekasboda Község Önkormányzat
12/2015. (V. 15.) számú rendelete
a településképi véleményezési és bejelentési eljárásról


Fazekasboda Község Önkormányzat
13/2015. (V. 15.) számú rendelete
 az önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról


Fazekasboda Község Önkormányzat
14/2015. (V. 15.) számú rendelete
közterületek rendjéről és használatáról


Fazekasboda Község Önkormányzat
15/2015. (V. 15.) számú rendelete
az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel
történő behajtás engedélyezésnek rendjéről
(Módosította a 9/2016. (XI.15.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Fazekasboda Község Önkormányzat
16/2015. (V. 15.) számú rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 13/2013.( XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. május 17.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Fazekasboda Község Önkormányzat
17/2015. (VI. 1.) számú rendelete
a szervezeti és működési szabályzatáról szóló
2/2014. ( IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. június 3.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Fazekasboda Község Önkormányzat
18/2015. (VI. 1.) számú rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
(Módosította a 3/2016. (III. 11.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Fazekasboda Község Önkormányzat
19/2015. (VII. 15.) számú rendelete
az állattartás helyi szabályairól


Fazekasboda Község Önkormányzat
20/2015. (VI. 1.) számú rendelete
a sportról


Fazekasboda Község Önkormányzat
21/2015. (VII. 15.) számú rendelete
 a helyi adókról
(Módosította a 26/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Fazekasboda Község Önkormányzat
22/2015. (XI. 30.) számú rendelete
az épített környezet értékeinek helyi védelméről
(Módosította az 1/2016. (II.4.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Fazekasboda Község Önkormányzat
23/2015. (XI. 30.) számú rendelete
az egyes helyi jelentőségű természeti elemek védetté nyilvánításáról


Fazekasboda Község Önkormányzat
24/2015. (XI. 30.) számú rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. december 1.)


Fazekasboda Község Önkormányzat
25/2015. (XI. 30.) számú rendelete
a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról


Fazekasboda Község Önkormányzat
26/2015. (XI. 30.) számú rendelete
a helyi adókról szóló
21/2015. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. január 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

 


Fazekasboda Község Önkormányzat
27/2015. (XII. 30.) számú rendelete
a fás szárú növények védelméről


Fazekasboda Község Önkormányzat
28/2015. (XII. 30.) számú rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2013. ( XII. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. január 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

 


Fazekasboda Község Önkormányzat
29/2015. (XII. 30.) számú rendelete
a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról
Hatályon kívül helyezve: 2016. március 17.